Welk verschil maakt jouw donatie

Met jouw donatie zorgt Alzheimer Liga Vlaanderen ervoor dat niemand met dementie zich vergeten voelt, met de nodige aandacht voor mantelzorgers. Hoe we dat doen, ontdek je hieronder.

1

Ontmoetingen met lotgenoten

In onze Familiegroepen voor dementie en jongdementie kunnen lotgenoten elkaar ontmoeten voor een babbel, een activiteit, om verhalen en tips uit te wisselen … We brengen mensen samen die hetzelfde doormaken of doorgemaakt hebben. Zo werken we aan het besef dat niemand er alleen voor staat.

2

Mensen energie geven via activiteiten

Alzheimer Liga Vlaanderen is de motor achter heel wat activiteiten, van ontmoetingsdagen tot zomerkampen voor kinderen van een ouder met jongdementie. Deze dingen geven mensen met alzheimer en hun mantelzorgers nieuwe energie. Energie die hen wapent tegen de eenzaamheid op dagen met minder sociaal contact.

3

Luister- en infolijn

Onze luister- en infolijn biedt rechtstreekse en onmiddellijke hulp voor wie er nood aan heeft. Mensen met alzheimer, mantelzorgers of mensen die gewoon meer te weten willen komen over de ziekte … Iedereen is welkom bij onze gratis luister- en infolijn om het hart te luchten of advies te vragen aan een ervaringsdeskundige.

4

Alzheimer bespreekbaar maken

Alzheimer Liga Vlaanderen werkt aan een maatschappij waarin mensen met dementie zich niet vergeten voelen. Waarin er geen taboe meer heerst rond dementie, waarin iedereen een eigen plek heeft, kwaliteitsvol kan leven en zorgt op maat ontvangt.